Služby – NávodVytvoření šablony

Pro často se opakující dokumenty si můžeme vytvořit šablonu, do které se budou automaticky vkládat zvolené hodnoty z případu.

V tomto příkladě si vytvoříme šablonu pro Právní moc, vygeneruje si ji, převedeme na PDF a zašleme e-mailem klientovi.

1. Otevřeme si případ

2. Klikněte na Provést... - Přidat údaje

3. Zvolte Datové prvky

4. V šablonách lze použít tyto vyžlucené výrazy

5. Nyní si otevřeme Správce šablon (v novém okně)

6. A vytvoříme novou šablonu, typ Email

7. Šablonu si pojmenujeme - klikněte na Nastavení

8. Vyplníme její název a výchozí předmět e-mailu

9. Nastavení šablony uložíme

10. Napíšeme text šablony, včetně výrazů z případu

11. Výrazy z případu označíme a jeden po druhém ikonou zvýraznění vyžlutíme

12. Klikněte na Uložit šablonu

13. Zpět v případě klikneme na Nová zpráva

14. Vybereme komu, jak a kterou šablonu odeslat

15. Dokument je vygenerován, můžeme jej přiložit jako PDF přílohu

16. Kliknutím na Převést text na PDF se napsaný text přiloží jako příloha

17. Dopíšeme text e-mailu a můžeme odeslat

© 2009-2018. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088, info@sokordia.cz, www.sokordia.cz