Lustrace – Další rejstříky

Lustrace – Přehled všech dostupných zdrojů údajů

Kromě lustrace v CEE systém umožňuje lustrovat i v řadě dalších rejstříků.
Bydlení – Ověření, oprava a zjištění charakteru zadané adresy:
Automatická oprava adresy a ověření její existence, ověření zda se nejedná o adresu ohlašovny/magistrátu obce, ověření zda se nejedná o azylový dům či "ghetto" – adresu spadající do "nelukrativní oblasti", dále pomocí výpisu z katastru nemovitostí zjištění vlastníka nemovitosti ("vlastní", družstvo, městský byt apod.).
Centrální evidence exekucí – Centrální evidence exekucí ČR:
Veřejný seznam exekucí fyzických a právnických osob, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou ČR. Umožňujeme v tomto rejstříku vyhledávat osoby levněji a pohodlněji než při přístupu přes Exekutorskou komoru.
ISIR – Insolvenční registr a EvÚ - evidence úpadců:
Zjištění, zda není osoba v insolvenci. Dále je možno použít monitor ISIRu, kdy jste na zápis osoby do insolvečního rejstříku automaticky upozorněni e-mailem.
Jednání – databáze soudních sporů právnických osob:
Zjištění, v jakých soudních sporech osoba figuruje jako účastník jednání. U FO však omezenou pouze na shodu jména, příjmení a okresu bydliště. Vhodné např. pro scoring balíku pohledávek a zejména naprostý základ pro obchodní styk.
Obchodní rejstřík – Výpis z Obchodního rejstříku, ARES, RŽP, DPH:
Společnosti s vazbou na subjekt, místa podnikání, PDF výpis z obchodního rejstříku
Osoba ČÚZK – Zjištění, zda osoba má nemovitost:
Rejstřík zjistí, zda osoba zadaná jménem, příjmením a datem narození (nebo přes IČ) má či nemá nemovitost.
Řízení – Katastrální řízení:
Zjištění, zda není na nemovitý majetek uvalena exekuce

A mnohé další:

Nenašli jste rejstřík, který hledáte? Kontaktujte nás!