Lustrace – Rejstřík RUIAN (RUIAN)

Rejstřík RUIAN – Ověření a oprava adresy

Dokumentace k rejstříku:

Rejstřík vyžaduje, aby byla na vstupu zadána adresa.

Register čte pole Stat, PSC, Ulice, UliceCislo, Obec, Mesto, CisPop, CisEvid, CisOrent, CisByt, Adresa.

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
RUIAN
GMaps
GMapsAdresa
GMapsUrl

Rejstřík zapisuje do následujících polí:

  • Ulice
  • UliceCislo
  • CisPop
  • CisEvid
  • CisOrient
  • Obec
  • CastObce
  • PSC
  • UredniAdresa

Dohledá adresu v offline kopii databáze adres RUIAN.

Pokud je nalezena, je do pole RUIAN zapsán kód adresního místa a adresa na vstupu je opravena dle oficiálního zápisu adresy.

Není-li na vstupu adresa zadána vůbec, uloží do pole RUIAN hodnotu '?'.

Dále, podobně jako rejstřík Bydleni, ověří, zda zadaná adresa neodpovídá tzv. úřední adrese -- adrese ohlašovny trvalého pobytu, a pokud ano, do sloupce UredniAdresa zapíše název tohoto úřadu (typicky obec).

Příklady:

Pro osobu RC 8104147689, na adrese Obec Brno, PSC 60200, Ulice Antonínská 18, bude na výstupu nastaveno CisPop 564,

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků

© 2009-2018. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088, info@sokordia.cz, www.sokordia.cz