Sokordia iSpis.cz – inteligentní spis

Web iSpis.cz společnosti Sokordia, s.r.o. je webový software zaměřený na právní problematiku.

Webový software se skládá z řady služeb týkajících se risk managementu, správy pohledávek a advokátních nástrojů.

Risk management

Pro B2C společnosti nabízí web iSpis.cz funkce počátečního pre-checku rizikovosti osob před uzavřením smluvního vztahu a také průběžný pravidelný monitoring osob po celou dobu trvání obchodního případu.

Správa pohledávek

Funkce pro správu pohledávek se zaměřují od early-collection procesů přes mimosoudní vymáhání až po soudní fázi. Web iSpis.cz umožňuje tyto kroky provádět velice efektivně, a to jak ručně, tak i plně automatizovaně.

Advokátní nástroje

„inteligentní Spis“ umožňuje kompletní vedení advokátní agendy včetně práce s datovými schránkami a komunikaci s klientem. Obsahuje také sadu užitečných funkcí souvisejícími s výkonem advokacie.