Sokordia iSpis – inteligentní spis

Web iSpis.cz společnosti Sokordia, s.r.o. je webový software zaměřený na právní problematiku.

inteligentní spis iSpis.cz je informační systém pro správu pohledávek. Jsou podporovány všechny kroky zpracování - od počátečního posouzení rizikovosti osob, přes evidenci obchodních případů, mimosoudní vymáhání až po vedení advokátního spisu.

Řízení rizik

Posouzení rizikovosti osob probíhá jak jednorázově např. v Centrální evidenci exekucí nebo trvale např. v insolvenčním rejstříku. Přístupy do placených rejstříků jsou nabízeny za bezkonkureční ceny.

Správa pohledávek

Informační systém na jednom místě eviduje veškeré podrobnosti o Vašich obchodních případech. Automatizuje komunikaci s klienty, páruje bankovní transakce na pohledávky, sleduje splátkové kalendáře či překlápí případy na advokátní spis.

Advokátní nástroje

Inteligentní advokátní spis výrazně usnadňuje výkon advokacie - po jednoduchém vytvoření případu umožňuje zaslat předžalobní výzvu, vygenerovat a odeslat e-PR podání, sledovat stav soudních řízení či efektivně komunikovat s úřady.