První rok zdarma!

Případ – Advokátní spis

Služba Případ slouží k evidenci spisů spojených s výkonem běžné advokátní praxe. U případu je možno evidovat osoby, sledovat stav řízení, zatřizovat datové zprávy, tvořit dokumenty, zapisovat poznámky či úkoly, fakturovat klienta a mnohé další.

Videoukázka: Převzetí spisu, předžalobní upomínka, podání e-PR, návrhu na exekuci, fakturace klienta.

Cena za službu Případ pro evidenci advokátních spisů je 5.500 Kč ročně, přičemž první rok je zcela zdarma!.

Cena služby Případ nezahrnuje ostatní služby jako např. Dopis pro zasílání poštovních dopisů (službu je možné využívat, ale poštovné je strháváno z kreditu, který je potřeba si nabít) Lustrace v CEE (dotazy do CEE jsou rovněž strhávány z kreditu), monitoru ISIRu, službu Hromadného e-PR (která je vhodná pro správu pohledávek, nikoliv občasné ad-hoc žaloby) apod. Při aktivaci služby Případ je však v ceně služba Řízení.

Pokud budete chtít službu Případ vyzkoušet, a můžete začít! Také doporučujeme nabít si kredit např. na 500 Kč, abyste mohli bez omezení používat i ostatní služby webu iSpis.cz