Hromadné ČTÚ - Popis

Rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění ČTÚ

Vymáháte peněžité spory u Českého telekomunikačního úřadu? Používáte k tomu elektronický formulář ČTÚ? Rádi byste zefektivnili svou práci při vyplňování formuláře? Odesíláte hodně formulářů a chtěli byste si práci zjednodušit?

Využijte novinky – hromadného elektronického zasílání formuláře Rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění Českého telekomunikačního úřadu. Hromadné zasílání zásadním způsobem šetří čas oproti ručnímu vyplňování formulářů, kdy je možné vyplnit, připojit přílohy, podepsat a odeslat stovky formulářů doslova behěm pár minut!

Jak naše služba funguje? Jednoduše – pomocí webového rozhraní lze nadefinovat takzvanou šablonu – ukázkový formulář, a poté už jenom přiložit MS Excel tabulku spolu se ZIP složkou s přílohami. Náš systém automaticky pro každý řádek tabulky podle šablony vyplní každý jednotlivý případ, přiloží přílohy, podepíše a po případné namátkové kontrole formuláře odešle e-mailem nebo datovou zprávou na e-podatelnu Českého telekomunikačního úřadu. V rámci webového rozhraní je dále možno sledovat stav podání formulářů či využít službu jako archiv odeslaných podání.


Vytvoření šablony pro hromadné podání formulářů.

Funkcionalita služby

 • Definování šablon – vzorů formulářů
 • Vyplňování formuláře hodnotami z MS Excel tabulky
 • Podmíněná formulace textů, výčet hodnot, opakovaná pole
 • Automatické určení příslušného Odboru dle bydliště odpůrce
 • Přikládání příloh případu a společných příloh
 • Kontrola formální správnosti hodnot, rodných čísel, částek, adres, PSČ, datumů a dalších polí
 • Skóring adresy odpůrce, detekce adres ohlašoven trvalých pobytů apod.
 • Výpočty správních poplatků, odměn zástupce, procentních sazeb
 • Zasílání e-mailem nebo datovou zprávou na e-podatelnu ČTÚ
 • Archiv odeslaných formulářů

Co je na vstupu?

Vstupní formát
 • MS Excel tabulka se sloupci ID, Jméno, Příjmení, Ulice, PSČ apod.
 • Alternativně možnost vkládat externě připravené XML data formulářů
 • Každý případ má přidělený jednoznačný číselný identifikátor
 • Soubory s PDF přílohami, ve složkách pojmenovaných dle číselného identifkátoru
 • Společné přílohy přikládané ke všem formulářům
Výstupní formát
 • Přehledová tabulka s podrobnostmi o odeslání
 • Identifikační řetězec ČTÚ formuláře
 • Archiv odeslaných podepsaných ZFO formulářů

Příklad odeslané dávky podání na ČTÚ.

Chtěli byste se dozvědet více? Kontaktujte nás! Rádi Vám předvedeme, jak snadno naše služby fungují a co Vám jejich používání přinese.