Inteligentní Spis

Webový software zaměřený na právní problematiku

Je určen pro finanční společnosti, advokáty, apod.

  • Minimalizuje finanční rizika
  • Zefektivňuje vymáhání pohledávek
  • Ulehčuje práci advokátům
Přehled služeb

Co umí

web iSpis.cz?

Ověřování osob v Centrální evidenci exekucí
Buď jednotlivě zadáním do formuláře
Nebo hromadně MS Excel tabulkou
Nebo přímo přes Váš software pomocí tzv. API

Exekuce

Pohledávky

Software pro správu a mimosoudní vymáhání pohledávek
Hromadné podávání návrhů na vydání el. platebních rozkazů
Hromadné podávání slovenských žalob a ČTÚ formulářů
Software pro vedení advokátního spisu
Sledování stavů soudních řízení
Datové zprávy na e-mail, zatřizování ke spisům
Komunikace se soudy, podávání e-PR, fakturace klientů

Advokátní spis

Dokumenty

Zasílání PDF souborů jako doporučených dopisů
Zasílání e-mailů, SMS, datových zpráv
Šablonové generování dokumentů
Ověřování, zda osoba vlastní nemovitost
Výpisy z katastru nemovitostí
Hlídač katastru - upozorňování při změnách na výpisech
Generování smluv o převodu nemovitosti a návrhů na vklad

Nemovitosti

Insolvence

Ověřování osob v insolvenčním rejstříku
Hlídání osob - upozornění na nutnost podat přihlášku pohledávky
Podávání přihlášek pohledávek
... zákazníků po celé ČR!

Mezi naše uživatelé patří zejména:

  • úvěrové společnosti
  • inkasní agentury
  • advokátní kanceláře
  • executor's offices