Vytvoření spisu

V tomto příkladě si vytvoříme nový spis (případ), zadáme mu spisovou značku a vytvoříme si v něm dvě osoby - žalobce a žalovaného (fyzickou a právnickou osobu)

1. V Případech klikneme na Nový případ

2. Případu zadejte spisovou značku kliknutím na Očíslovat

3. Klikněte na Provést... - Přidat osobu

4. Zvolíme roli osoby: Žalobce

5. Klikněte na Nová

6. Vyplníme údaje osoby

7. V sekci Adresy doplníme adresu a e-mail

8. Klikněte na Uložit

9. Dále přidáme osobu žalovaného

10. Zvolíme roly osoby v případu: Žalovaný a dáme Nová

11. Vyplníme IČO osoby

12. Klikněte na Dohledat

13. Údaje o osobě se stáhly z obchodního rejstříku

14. Ještě si přidáme e-mailovou adresu

15. Klikněte na Uložit

16. Případ s osobami a pohledávkou máme vytvořený