Lustrace - Ověřte si, zda JP TRUST SE (IČ 2726122) není v exekuci!

Společnost Sokordia, s.r.o. nabízí přístup do placené Centrální evidence exekucí – seznamu vedeného Exekutorskou komorou ČR.

Software zde zobrazuje seznam VŠECH společností z obchodního rejstříku, nikoliv pouze těch, které mají exekuci. Pro ověření, zda je společnost v exekuci nebo nikoliv, je potřeba provést placený dotaz.

Zkontrolujte, zda společnost JP TRUST SE není v exekuci!

JP TRUST SE
Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8

Ověřit společnost JP TRUST SE