Lustrace - Rejstřík Osoba ČÚZK (OsobaCUZK)

Rejstřík Osoba ČÚZK

Rejstřík zjistí, zda osoba má či nemá nemovitost v katastru nemovitostí ČR.

Rejstřík generuje následující pole:

PolePopis
OsobaCUZKID osoby v katastru nemovitostí ČR
PopisCUZKTextový popis výsledku vyhledávání
UliceAdresa trvalého pobytu osoby dle CUZK
PSCPSČ
Obecmodří tuší...
SJM_PartnerID osoby v případě spoluvlastnictví nemovitosti

Dokumentace k rejstříku:

Zjistí, zda je osoba evidována v Katastru nemovitostí.

Osobu vyhledává přes RČ (pokud je zadáno), jméno, příjmení a datum narození nebo dle IČ.

Vrací identifikátor osoby v ČÚZK a adresu jejího trvalého pobytu (propojeno se základními registry, aktualizováno co 14 dní).

Pokud je osoba ve SJM, je toto indikováno neprázdným polem B<SJM_Partner>.

Služba NEVRACÍ seznam vlastněných nemovitostí. K tomu je potřeba zakoupit listunu Přehled vlastnických práv od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Tento rejstřík však umožňuje dopředu ověřit, zda zakoupený výpis nebude prázdný.

Do pole B<PopisCUZK> zapíše textový popis výsledku lustrace.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků