Mailer - Hromadné zasílání podepsaných e-mailů

Mailer - odesílání balíků dokumentů e-mailem

Funkce Mailer slouží k automatizovanému hromadnému odesílání e-mailů. Ze vstupní ZIP složky jsou vytvořeny skupiny příloh dle číselného identifkátoru, každá skupina je pak odeslána jako podepsaný e-mail dle pravidel v profilu.

Odeslání balíku e-mailů

Zvolte profil:
Vložte ZIP s přílohami: