Pro nastavení vlastního profilu se přihlašte
Vaše E-mailová adresa:
Zobrazované jméno:
Telefonní číslo:
Zasílání newsletteru:
Zasílat nanejvýš jednou měsíčně
Nezasílat, jen maximálně cca jednou za rok
Vůbec, právní software mne nezajíma

Nastavení služby Případy

Nastavení pro advokáty

Používaný certifikát:

(PFX nebo P12 formát) Heslo:

Preferovaný exekutor pro zasílání Návrhů na nařízení exekuce:

Automatické číslování případů:

Vzdálený přístup do systému Evolio pro zjišťování stavů EX řízení:

Exekutor:
Evolio Server (Jméno nebo IP adresa Evolio serveru exekutora)
Login
Heslo

Nastavení datové schránky

ID Vaší datové schránky: neznámé
Povolení přístupu: Povolit přístup hostované spisové službě
Přeposílat na e-mail:
Doručovat zprávy:

Jen když kliknu na tlačítko   v sekci Schránka
V pondělí až čtvrtek hned po půlnoci.
V pracovní dny od 8:00 do 16:00, kromě dovolených a svátků
V pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00, ne den před dovolenou či svátkem
Pořád, kromě dovolených a svátků
  Omezit doručování i při POP3 přístupu.
Plánované dovolené:
(Nebude doručováno)
  Archivovat zprávy na serveru
  Vytvářet osoby, řízení a spisy z datových zpráv automaticky
 
Interní ID zákazníka:
Fakturační údaje:
IČO: DIČ:

Pro přidání dalšího uživatele zadejte jeho e-mailovou adresu - na e-mail mu bude zaslán odkaz pro nastavení hesla.
Seznam uživatelů:

 
Výchozí typ lustrace:

Přehled definovaných uživatelských rolí

 • Práva čtení dat

  všechna práva

 • Práva úpravy dat

  všechna práva

 • Práva spouštění akcí

  všechna práva

 • Práva čtení dat

  pouze práva:

 • zobrazit seznam případů
 • prohlížet případy
  s omezením {"category":{"!=":"Klient"}}
 • Práva úpravy dat

  pouze práva:

 • přidávat poznámky/údaje/přísliby/odpovědi
 • přidávat dokumenty k případům
 • zadávat a řešit úkoly a odpovědi
 • Práva spouštění akcí

  pouze práva:

 • odesílat zprávy
 • rozesílat z případů
 • Práva čtení dat

  pouze práva:

 • zobrazit seznam případů
  s omezením {"stitek":"_inspektor"}
 • prohlížet případy
  s omezením {"stitek":"_inspektor"}
 • Práva úpravy dat

  pouze práva:

 • přidávat poznámky/údaje/přísliby/odpovědi
 • zadávat a řešit úkoly a odpovědi
 • Práva spouštění akcí

  žádné právo

 • Práva čtení dat

  všechna práva

 • Práva úpravy dat

  všechna práva

 • Práva spouštění akcí

  pouze práva:

 • provádět lustrace
 • odesílat zprávy
 • podávat el. platební rozkazy
 • rozesílat z případů
 • Práva čtení dat

  pouze práva:

 • prohlížet výsledky lustrací
 • Práva úpravy dat

  žádné právo

 • Práva spouštění akcí

  pouze práva:

 • provádět lustrace
 • Práva čtení dat

  všechna práva

 • Práva úpravy dat

  pouze práva:

 • přidávat poznámky/údaje/přísliby/odpovědi
 • přidávat dokumenty k případům
 • zadávat a řešit úkoly a odpovědi
 • Práva spouštění akcí

  pouze práva:

 • provádět lustrace
 • odesílat zprávy
 • podávat el. platební rozkazy
 • rozesílat z případů
 • Práva čtení dat

  všechna práva

 • Práva úpravy dat

  žádné právo

 • Práva spouštění akcí

  žádné právo

 • Práva čtení dat

  pouze práva:

 • zobrazit seznam případů
  s omezením {"skupina":"veritel"}
 • prohlížet případy
  s omezením {"skupina":"veritel"}
 • Práva úpravy dat

  pouze práva:

 • přidávat poznámky/údaje/přísliby/odpovědi
  s omezením {"skupina":"veritel"}
 • Práva spouštění akcí

  žádné právo

 • Práva čtení dat:
 • prohlížet faktury accounting:view
 • prohlížet výsledky lustrací lustrace:view
 • zobrazit seznam případů pripad:list
 • prohlížet případy pripad:view
 • prohlížet skupiny skupina:view
 • Práva úpravy dat:
 • upravovat šablony epr:template
 • vytvářet a mazat případy pripad:create
 • vystavovat splátkové kalendáře pripad:dealsoi
 • přidávat dokumenty k případům pripad:file
 • zpracovávat pohledávky pripad:invoices
 • upravovat případy pripad:modify
 • přidávat poznámky/údaje/přísliby/odpovědi pripad:note
 • zpracovávat platby pripad:payments
 • zadávat a řešit úkoly a odpovědi pripad:solve
 • editovat skupiny skupina:edit
 • Práva spouštění akcí:
 • přijímat datové zprávy datovka:deliver
 • odesílat zprávy dopis:send
 • podávat el. platební rozkazy epr:send
 • administrovat Inbox úkoly inbox:console
 • editovat uživatele login:grant
 • provádět lustrace lustrace:query
 • rozesílat z případů pripad:send
 • testovat oprávnění pripad:test
 • měnit nastavení settings:configure

Pro vytvoření role na míru nás kontaktujte.

Nastavení přístupů do rejstříků pro exekutorské úřady

Sekce určena pouze pro exekutorské úřady

Nevyplnění příslušných údajů u služby znamená, že služba nebude aktivní. Uložená hesla a soubory se nezobrazují.

Exekutorský úřad
ISDS: Datové schránky
CEE: Centrální Evidence Exekucí (vyplňují pouze exekutorské úřady)
ISZR: Základní registry
CEO: Centrální Evidence Obyvatel
SSPF: Stavební spoření a Penzijní fondy MV ČR
Vozidla: Registr vozidel Ministerstva dopravy ČR
CSSZ: Česká správa sociálního zabezpečení
Banky: součinnost s bankami
(pro otestování)
ČÚZK: Webová služba dálkového přístupu
VZP: součinnost s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou