Aplikační rozhraní pro integraci do vlastního systému

Aplikační rozhraní (API) slouží Vašim dodavatelům IT k programovému propojení služeb Sokordia iSpis.cz s vlastním informačním systémem, spisovou službou či jinou Vaší aplikací.

Dokumentace API pro programátory...