Služba iSpis.cz je informační systém pro evidenci a správu Vašich případů.

U případu je možné evidovat jeho stav, související osoby, poznámky, dokumenty, úkoly, případně splátkové kalendáře, datové zprávy, soudní řízení apod.

Služba <a href='/pripad'>Případ</a> integruje jinak nezávislé služby <a href='/lustrace'>Lustrace</a>, <a href='/dopis'>Dopis</a>, <a href='/epr'>Hromadné e-PR</a>, <a href='/schranka'>Schránka</a> a <a href='/rizeni'>Řízení</a> do jednoho propojeného funkčního celku.

Usnadňuje tak evidenci a správu případů, včetně provádění lustrací, zasílání dokumentů, sledování řízení a podpory pro komunikaci.

Inkaso pohledávek

Ve verzi pro vymáhání pohledávek služba automatizuje všechny kroky mimosoudního a také soudního vymáhání pohledávek.

Advokátní spis

Služba <a href='/pripad'>Případ</a> ve verzi pro advokáty slouží k evidenci spisů spojených s výkonem běžné advokátní praxe.