Datovka - Funkce


Webová offline aplikace

Co je to webová offline aplikace?

Moderní prohlížeče umožňují uložit webovou aplikaci na Váš počítač a při dalším zadání její adresy je aplikace spuštěna přímo z Vašeho počítače.

Pro spuštění takové aplikace přitom prohlížeč vůbec nepotřebuje být připojen k internetu, aplikace přesto bude fungovat.

Díky tomu lze používat aplikaci iSpis.cz Datovkai bez internetového připojení, např. ve vlaku, na jednání, na chatě apod.

Internetové připojení je vyžadováno pouze pro stažení nových zpráv (a několik málo dalších funkcí).

Narozdíl od běžného softwaru pro PC tato aplikace funguje na Windows, Mac OS, tabletu či chytrém telefonu. Potřebujete pouzemoderní prohlížeč, jako například Internet Explorer 10, Firefox či Chrome.

Přidejte si adresu aplikace https://ispis.cz/datovka do oblíbených / záložek – aplikaci tak budete mít uloženou v prohlížeči a můžete ji kdykoliv používat.

Doručování nových datových zpráv

Stažení nových datových zpráv, a tím i jejich doručení ze zákona, lze provést v aplikaci Datovka tlačítkem Přijmout

V sekci Nastavení lze zadat, zda má server iSpis.cz stahovat nové zprávy i automaticky, případně kdy. Lze kupříkladu nastavit stahování pouze v pracovní dny pondělí až čtvrtek, a to pouze těsně po půlnoci.

Při přístupu do datové schránky služba toto zaeviduje a rovněž zkontroluje a případně stáhne doručenky datových zpráv.

Při používání služby Email dochází ke kontrole nových datových zpráv (a tím i k jejich doručování) při každém požadavku Vašeho e-mailového programu.

Jindy aplikace zásadně do datové schránky nepřistupuje.

Odesílání datových zpráv

Z aplikace Datovka je možné také jednoduše datové zprávy odesílat.

Do pole Příjemce začněte psát název příjemce, aplikace Vám hned inteligentně nabídne příslušné příjmece odpovídající zadání.

U datové zprávy je rovněž k dispozici tlačítko Odpovědět pro snadné odpovídání a tlačítko Přeposlat pro přeposlání datové zprávy na zadaný e-mail – ať už sám sobě, kolegovi, klientovi apod.

Narozdíl od standardního webového rozhraní http://mojedatovaschranka.cz funkce odesílání datové zprávy nemá na doručování ostatních zpráv vliv.

Pokud však chcete odeslanou datovou zprávu stáhnout a zobrazit, klikněte opět na tlačíko Přijmout

Kde jsou datové zprávy uloženy?

Datové zprávy jsou uloženy na serveru iSpis.cz, odkud se stahují do Vašeho prohlížeče. Na serveru jsou bezpečně uloženy i po dobu delší než 90 dnů, nemusíte mít tedy strach, že se Vám budou zprávy "ztrácet".

Při prvním stažení aplikace Datovka se stáhne seznam Vašich datových zpráv, nestáhne se však jejich obsah. Do počítače se obsah ukládá až při prvním otevření zprávy.

Datové zprávy, které dosud v počítači nemáte, jsou v seznamu zpráv označeny ikonou

Přes tlačítko s nastavením v sekci "Offline režim" můžete manuálně spustit hromadné stažení všech zpráv do počítače.

Všechny Vaše datové zprávy tak budete mít vždy u sebe.

Datové zprávy jako běžný e-mail

Aplikace Datovka je plně integrována s další naší službou Email. Služba Email umožňuje přidat do Vašeho Outlooku, Gmailu či jiného poštovního programu e-mailový účet ve tvaru id-schránky@ispis.cz, na který Vám budou chodit Vaše datové zprávy jako běžné e-maily.

Můžete pak ně odpovídat, přeposílat je, vyhledávat apod.


         

BEZ SLOŽITÉ INSTALACE, BEZ PLUGINů, BEZ REGISTRACE a ZCELA ZDARMA!

Záloha do Disku Google či Dropboxu

Integrací aplikace Datovka s Vaším Diskem Google nebo Dropboxem získáte datový trezor - dlouhodobé úložiště Vašich ZFO zpráv zdarma.

Nemusíte tak platit předražené řešení od České pošty, a.s. a Vaše zprávy budete mít vždy na počítači v Disku Google či Dropbox složce.

Každá nová datová zpráva bude okamžitě uložena na Váš Disk Google či do Dropboxu. Synchronizace probíhá navíc i každou noc, kdy se na Disk Google či Dropbox nahrají chybějící zprávy.

U Disku Google se spolu se souborem posílá i textový obsah příloh, díky čemu je možné v Disku Google ve zprávách fulltextově vyhledávat.

Pokud preferujeteslužbu smluvně garantované dlouhodobé archivace, můžete s námi uzavřít smluvní vztah. Cena archivace zpráv je pak 1,- za datovou zprávu, minimálně však 200,- měsíčně, s garancí uchovávání zpráv po dobu 15 let. Více infromací.

Integrace se službou iSpis.cz Případ

Služba iSpis.cz Případ slouží k evidenci advokátních spisů.

S aplikací Datovka je přitom plně integrován, tzn. kupříkladu u zprávy je evidováno, ke kterému případu (spisu) datová zpráva patří. U datové zprávy se pak zobrazují i související datové zprávy, u případu pak všechny datové zprávy případu. Vždy tak máte chronologický přehled o vývoji řízení.

Není přitom nutné datové zprávy zatřizovat ručně. Systém datové zprávy k případům zatřizuje automaticky!

A jak systém pozná, ke kterému případu datovou zprávu zatřídít?

Systém z datových zpráv vytahuje spisové značky, a pokud spisovou značku evidujete v sekci Řízení, datová zpráva je zatřízena k případu tohoto řízení.

Systém ze zpráv dále automaticky vytahuje i osoby, které jsou zmíněné v přílohách zprávy. Tyto osoby pak zobrazuje v přehledu zpráv, eviduje je u případů a umožňuje je hlídat v insolvenčním rejstříku.

V sekci Nastavení si dále můžete zvolit, zda se u nových spisových značek mají vytvářet nová řízení a nové případy automaticky (standardně zapnuto).