Hromadná podání - Hromadné e-PR

Správa pohledávek - Hromadné e-PR

Služba Hromadné ePR umožňuje podávat návrhy na elektronické platební rozkazy hromadným, automatizovaným způsobem. Pomocí aplikace můžete on-line zadávat návrhy na vydání elektronických platebních rozkazů, a to najednou pro balíky pohledávek čítající i stovky či tisíce případů.

Správné vyplnění návrhu na vydání ePR není jednoduchou záležitostí, náš systém jej však zjednodušuje na maximální možnou míru. Aplikace umí sama určovat místně příslušný soud povinného, počítat výši soudních poplatků, odměn zástupce či provádět kontroly vstupních dat (rodná čísla, existence adresy).

Vstupem dat do systému jsou:

  • Tabulka s údaji o povinných – vstupem je Microsoft Excel tabulka obsahující detaily jednotlivých pohledávek – údaje o povinném, výše částek, datum splatnosti, variabilní symbol a případně další Vaše sloupce, specifické pro daný typ pohledávek.
  • Šablona e-PR formuláře – šablona popisující ukázkový e-PR formulář, zejména zde patří údaje, které se v rámci jedné hromadné dávky ePR nemění, jako např. údaje o žalobci, o postupiteli, předmět řízení apod. Pro hodnoty, které se případ od případu mění se zapisují pomocí značek, které zajistí vložení příslušných hodnot z MS Excel tabulky.
  • Přílohy případů – PDF soubory přikládaných smluv, písemných důkazů, plné moci, apod.

Pokud Vámi používaný informační systém podporuje generování XML dat ve formátu e-PR formuláře, muže alternativně být vstupem i tento formát.


Obr. Vytvoření šablony pro hromadné podání balíku pohledávek.

Pro každý případ (řádek z tabulky) je zcela automatizovaně (ale s možností kontroly):

  1. Vygenerován e-PR formulář.
  2. Přiloženy PDF přílohy případu (např. smlouva) a společné přílohy (např. plná moc, osvědčení o DPH).
  3. Formulář je následně podepsán Vaším zaručeným el. certifikátem.
  4. Formulář je podán pomocí e-Podatelny na příslušný soud.
  5. Dále jsou monitorovány e-mailové doručenky od soudů, z nichž se přebírá zejména spisová značka řízení.
  6. Pomocí InfoSoudu je dále hlídán stav řízení (doručeno, zapracováno, nařízené jednání, až do nabytí právní moci).

Po podaní dávky pohledávek systém vypíše čísla účtů a variabilních symbolů pro uhrazení soudních poplatků případů (např. hromadným platebním příkazem).


Obr. Přehled pohledávek, spisové značky, stav řízení.

Systém dále sám hlídá stav řízení podání a nabytí plné moci podání, přičemž stav podání vypisuje v přehledné tabulce, případně umí seznam změn stavů řízení pravidelně zasílat na zvolený e-mail.

Funkce sledování stavu řízení je možné využít i pro Vaše stávající případy! Stačí do systému vložit tabulku obsahující příslušné spisové značky a systém zjistí jejich aktuální stav a dále sám hlídá stav řízení!

Kromě webového rozhraní je k systému možno přistupovat pomocí aplikačního rozhraní (API), čímž je možné systém plně integrovat s Vaším stávajícím informačním systémem. API umožňuje jak plně automatizované podávání e-PR, tak přebírání stavů jednotlivých řízení.

Pokud Vás služba zaujala, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vás s naším řešením seznámíme! V řešení hromadného podávání e-PR jsme se stovkami tisíců odeslaných případů pro desítky našich klientů leadeři na trhu a pevně věříme, že najdeme vhodné řešení i pro Vás.


Pro více informací nás kontaktujte!