Správa pohledávek

Společnost Sokordia, s.r.o. se dlouhodobě specializuje na softwarovou podporu správy pohledávek.

Služby lze používat buď jako samostatné nadstavbové nástroje nad Vaším vlastním systémem nebo integrované v rámci našeho komplexního řešení pro správu pohledávek.

Evidence případů

Hledáte komplexní systém pro evidenci pohledávek? Systém řešící komunikaci s dlužníkem, ať už na kliknutí či plně automatizovanou?

Služba Případ je systém pro vymáhání pohledávek umožňující import případů, komunikaci různými kanály, platební reporty, či soudní žalování.

Lustrace osob

Nástroj pro inkasní společnosti či advokátní kanceláře k automatizovanému hromadnému dohledávání osob v Centrální evidenci exekucí, unikátním rejstříku „veřejných dlužníků“, ověřování movitosti přes katastr nemovitostí a další.

Služba Dopis

Dopis – nástroj pro generování a zasílání dopisů, e-mailů či SMS. Vhodné pro hromadnou komunikaci s dlužníky různými kanály, včetně hromadného zasílání předžalobních výzev s následným stažením podacích lístků.

Hromadná podání

Potřebujete zažalovat balík pohledávek a hledáte vhodný software? iSpis podporuje:

Aplikace Datovka

Nová revoluční aplikace pro práci s datovými zprávami. Plná funkcí pro inkasní společnosti a advokátní kanceláře, včetně inteligentní práce se spisovými značkami a automitckého zatřizování zpráv k případům.

Řízení a InfoDokument

Služba Řízení automaticky za Vás sleduje stav Vašich soudních řízení. Služba InfoDokument ulehčuje práci se získáváním doložky o nabytí právní moci el. platebního rozkazu.