Řízení - evidence soudních řízení pro advokáty

Služba Řízení umožňuje evidovat řízení a hlídat jejich stav. Na jednom místě se Vám tak zobrazuje aktualizovaný přehled stavů Vašich řízení.

Podporuje následující typy řízení:

  • soudní řízení ČR
  • exekuční řízení (EX)
  • insolvenční řízení (INS)
  • súdne konania SR

Spisové značky svých řízení můžete do systému zadávat jednotlivě nebo hromadně pomocí MS Excel tabulky. Při používání služeb Email nebo Schránka jsou spisové značky vytahovány z Vašich datových zpráv automaticky.

Služba pravidelně monitoruje změny soudních řízení na portálu Justice.cz a v případě, že u Vaší spisové značky dojde ke změně, jste na změnu automaticky upozorňeni e-mailem.

Služba je rovněž integrována se službou Případ, kdy jsou do seznamu řízení automaticky centrálně přidávána také řízení evidovaná u jednotlivých případů.

Dále je služba integrována také s monitorem ISIRu, kdy je možné nastavit, aby při vložení návrhu na insolvenci u hlídaných osob bylo toto nové INS řízení automaticky hlídáno.

Pro více informací o službě nás kontaktujte.