Management - Účetnictví

Služba Účetnictví rozšiřuje službu Případy o funkcionalitu účtování Vašim klientům.

Obsahuje základní funkce pro efektivní vystavování a evidenci faktur, daňových dokladů, účetních stvrzenek a základní nástroje pro tvorbu daňových přiznání.

Vlastnosti

  • Evidence provedených úkonů
  • Generování daňových dokladů
  • Elektronická evidence tržeb
  • Kontrola nevyúčtovaných úkonů a neuhrazených faktur
  • Podklady pro daňové přiznání

Rychlý start

  1. V sekci Nastavení - Případymůžete zadat základní parametry fakturace.
  2. U případu přidejte jeden nebo více nových úkonů, zadejte popis, množství a cenu.
  3. Pro vyfakturování úkonů klientovi zvolte Přidat - Vyúčtovat případ.
  4. Vygenerujte PDF s daňovým dokladem pomocí Provést akci - Vystavit daňový doklad.
  5. Daňový doklad odešlete e-mailem pomocí Provést akci - Odeslat doklad e-mailem.

Evidence provedených úkonů

Každou poskytnutou službu si v iSpisu můžete u případů značit pomocí události typu Úkon.

U úkonu zadejte popis, jednotkovou cenu a množství. Jednotkovou cenu zadejte bez DPH.

Úkony si můžete evidovat, i když k nim nebudete vystavovat daňový doklad.

Popisy jednotlivých úkonů se zobrazí na faktuře jako předmět plnění, ovšem s výjimkou u advokátů, kteří jsou vázání advokátní mlčenlivostí. U těch se na faktuře zobrazí pouze "Právní služby" a jednotlivé popisy úkonů (specifikace právní služby) jsou klientovi zaslány v doprovodném e-mailu.

Pro zobrazení případů, které obsahují zatím nevyúčtované úkony můžete v seznamu případů použít filtr Speciální filtry - Úkon: nevyúčtován.

Generování daňových dokladů

Před vygenerováním prvního dokladu je potřeba jednorázově zkontrolovat sekci Nastavení - Případy.

V nastavení lze zadat číslo následujícího daňového dokladu. Ponecháte-li prázdné, bude systém generovat čísla ve formátu RRMM0001. Při generování dokladu je dohledáno nejbližší volné číslo v řadě. (Pokud používáte jiné číslování, kontaktutje nás.)

Pro zobrazení platebních informací na daňovém dokladu zadejte v nastavení číslo Vašeho bankovního účtu. Zda jste či nejste plátcem DPH systém určuje dle vyplnění položky DIČ v části sekci Nastavení - Nastavení skupiny.

Pokud chcete či potřebujete uvádět na faktuře další informaci, zapište ji v nastavení jako poznámku. Bude připsána vždy na konec faktury.

Pro vystavení vlastní faktury (vyúčtování případu) zvolte u případu Přidat - Vyúčtovat případ.

U případu musí být vyplněny nějaké zatím nevyúčtované úkony a také musí byt osoba ve vztahu Klient či obdobném. Osoba musí mít vyplněnou poštovní adresu, DIČ (je-li plátcem) a ideálně také e-mailovou adresu, na kterou bude doklad (faktura či stvrzenka) zaslán.

Pod novým VS se zaevidují všechny zatím nevyúčtované úkony případu. (V budoucnu můžete k případu přidat další úkony a vystavit opět další fakturu).

Pro kontrolu si můžete zobrazit náhled daňového dokladu pomocí Provést akci - Zobrazit náhled dokladu. Ten je vytvářen pomocí šablony fakturace-danovy_doklad dostupné přes službu Dopis – pokud chcete, můžete si šablonu i stáhnout a upravit dle vlastních potřeb. K výchozí systémové šabloně se lze vrátit jednoduše tak, že svoji kopii smažete - při dalším generování faktury Vám bude opět do šablon nakopírována. Pokud potřebujete s úpravou šablony pomoci, neváhejte se na nás obrátit!

Je-li daňový doklad v pořádku, můžete jej vystavit - vygenerovat a uložit PDF s daňovým dokladem pomocí Provést akci - Vystavit daňový doklad. Máte-li v části Nastavení - Advokát uložen Váš PFX podpis, bude PDF automaticky podepsáno.

Alternativně můžete použít jiný systém pro vygenerování PDF s fakturou. V tom případě ji do iSpisu můžete nahrát pomocí nahrajte pomocíPDF soubor.

Aktivace funkce na vyžádání

Elektronická evidence tržeb

Přijímáte-li platby i v hotovosti, systém iSpis Vám umožní vystavovat k nim stvrzenku v souladu se zákonem o EET.

Systém iSpis tak bude v roli pokladního zařízení, které se stará o komunikaci se systémem EET.

V prvním kroku bude potřeba do sekce Nastavení - Případy vložit el. ceritifkát získaný z webu ministerstva financí.

Přes Provést akci - Zaevidovat EET tržbu nahlásite platbu ministerstvu financí, přes Provést akci - Odeslat stvrzenku e-mailem odešlete stvrzenku klientovi na e-mail (nebo mu ji můžete vytisknout).

V případě, že je web ministerstva nedostupný, systém zaeviduje tržbu později automaticky.

Kontrola nevyúčtovaných úkonů a neuhrazených faktur

Pro zobrazení případů, které obsahují zatím nevyúčtované úkony můžete v seznamu případů použít filtr Speciální filtry - Úkon: nevyúčtován.

Seznam vystavených faktur je k dispozici na Případy - Pohledávky.

Pokud do iSpisu zapisujete i údaje o platbách, můžete si zobrazit seznam neuhrazených faktur pomocí setřízení dle data splatnosti či data úhrady pohledávek.

Podklady pro daňové přiznání

Informace o funkcích pro generování podkladů pro peněžní deník, kontrolních hlášení a daňových přiznání jsou dostupné na vyžádání.

Stejně tak nás kontaktujte, pokud fakturujete klientům často a potřebujete upravit systém účtování na míru.