Moje schránka
28.11.2012

Moje schránka a spisová značka advokáta

Funkcionalita služby Moje schránka pro práci s datovou schránkou advokáta byla podstatně rozšířena.

Moje schránka automaticky páruje související datové zprávy. Související jsou přitom takové, které obsahují stejnou spisovou značku.

Systém jednak nově rozeznává kromě soudních spisových značek (EC, EXE, apod.) také exekutorské spisové značky (EX), přičemž pokud je v jedné zprávě uvedeno více spisových značek (např. EC, EXE a EX v jednom Usnesení o nařízení exekuce apod.), pokládá všechny spisové značky a všechny zprávy s těmito spisovými značkami za jeden případ.

K případu je dále možno přiřadit Vaši spisovou značku advokáta (ID pohledávky, referenční číslo RefNo apod.). Pokud používáte náš systém pro Hromadné e-PR, jsou RefNo identifikátory ke zprávám přiřazovány automaticky, a to na základě spisové značky EPR případu.

Případem se tedy v kontextu systému iSpis.cz rozumí množina spisových značek, množina datových zpráv, volitelně označena Vaší sp. zn. advokáta. Pokud nějaká datová zpráva není zatřízena k případu automaticky, (např. u nové EX spisové značky), máte možnost zprávu k případu zatřídit ručně (pomocí tlačítka [ Zatřídit ] v detailu zprávy). Výhodou je, že další zprávy s touto spisovou značkou budou už zatřízeny automaticky.

Dále byla rozšířena možnost vyhledávání a filtrování zpráv.

V přehledu zpráv je možno filtrovat zprávy -- zejména nově zobrazit pouze zprávy, které nejsou zatřízené k případům -- nemají sp. zn. advokáta.

Dále je možno ve zprávách vyhledávat, a to zadáním jednoho z následujících:

  • sp.zn. advokáta – jsou zobrazeny všechny zprávy týkající se případu.
  • spisové značky – jsou dohledány všechna řízení s danou spisovou značkou (stejná může být na více soudech) a jsou dohledány všechny zprávy týkající se těchto řízení. (na formátu zápisu nezáleží, např. 2 epr 22/2012-8)
  • data doručení zprávy – zadáním datumu ve formátu D.M. nebo D.M.RRRR (např. 28.11. pro vyhledání všech zpráv tohoto dne z tohoto roku).
  • cokoliv jiného – je vyhledáváno v předmětu a těle dokumentů datových zpráv.

V detailu zprávy se pak zobrazují všechny spisové značky a všechny datové zprávy související s případem.

Novinky systému Sokordia iSpis.cz

01.11.2012 Služby systému iSpis.cz Novinky Newsletter 201212
04.11.2012 Zasílání upozornění o dokončení zpracování dávky Lustrace
08.11.2012 Více možností při dohledávání fyzických osob v CEE Lustrace
15.11.2012 Nový rejstřík pro exekutory - ČSSZ Lustrace
19.11.2012 Nový rejstřík Majitel – přehled nemovitostí osoby Lustrace
21.11.2012 Stažení nebo tisk přehledu s výstupem lustrace Lustrace
22.11.2012 Možnosti importu spisových značek ke hlídání právních moci Řízení
25.11.2012 Nový formulář pro zadávání lustrací Lustrace
28.11.2012 Moje schránka a spisová značka advokáta Moje schránka
06.01.2013 Lustrace v Centrální evidenci exekucí Lustrace Newsletter 201301
31.01.2013 Služby systému iSpis.cz Hromadné e-PR Newsletter 201302
15.02.2013 Generování Návrhu na nařízení exekuce Moje schránka
28.02.2013 Sledování stavu EX řízení Řízení
20.03.2013 Odesílání datových zpráv e-mailem Datovkový e-mail
08.04.2013 Právnická Vysočina Novinky Newsletter 201304
24.06.2013 Vyznačování vykonatelnosti a nařizování exekucí Řízení
01.08.2013 Stahování doložek vykonatelnosti Hromadné e-PR
05.01.2014 Hlídání nemovitostí Nemovitosti
06.01.2014 Insolvenční monitor -- hlídejte své dlužníky! Insolvence
01.05.2014 Starý iSpis. Nový vzhled! Novinky
24.05.2014 Dopis – Správce šablon Dopis
17.07.2014 Případ – evidence příslušenství pohledávky Případy
24.09.2014 AIA: Fórum inkasního trhu Případy Newsletter 201409
05.11.2014 Přístupová práva uživatelů Případy
11.11.2014 Podpora zasílání úřadům z Případů Případy
07.01.2015 Průzkum spokojenosti uživatelů služeb iSpis.cz Lustrace Newsletter 201501
01.02.2015 Doporučené dopisy: Levněji než Česká pošta! Dopis
02.07.2015 iSpis.cz Případ: Uživatelská příručka pro advokáty Případy
03.08.2015 iSpis.cz Hromadné EPR: Změny v nové verzi Hromadné e-PR
15.09.2015 Lustrace - Hledaní Policií ČR Lustrace
28.09.2015 Lustrace - Změny v CEE Lustrace
13.04.2016 Případ - Rozšířená filtrace Případy
03.05.2016 Případ - Moderní vzhled detailu případu Případy
01.07.2016 Lustrace - Centrálny register exekúcií Slovenskej komory exekútorov Lustrace
02.07.2016 Lustrace - Výpis z Centrální evidence exekucí nově také přes CzechPOINT Lustrace
08.08.2016 Případ - Účetnictví: Fakturujte své klienty Případy
06.10.2016 Řízení – odhad délky zadaného soudního řízení Řízení
08.04.2017 iSpis pro advokáty - nyní na rok zcela zdarma! Případy
27.04.2017 Služba Řízení - vypnutí e-mailových notifikací Řízení
11.08.2017 Služba Hromadné e-PR - podpora slovenských platobných rozkazov Hromadné e-PR
04.09.2017 Případy - Odesílání pošty Případy
21.11.2017 Advokátní spis - propjení s Datovkou od CZ-NIC Datovka
28.11.2012 Moje schránka a spisová značka advokáta Moje schránka